Daleko od domova a přesto doma

Apartmán Michaela

Rokytnice nad Jizerou
35m2, max. 4 osoby
Skvělá lokalita

Podmínky rezervace, platby, pravidla pro ubytování

Objednání a rezervace ubytování

Ubytování je možné si objednat přes formulář na našich internetových stránkách, e-mailem nebo telefonicky. Rezervaci ubytování potvrdíme nejpozději do 48 hodin e-mailem či telefonicky.
Bez tohoto potvrzení je rezervace neplatná. Rezervace se stává závaznou až po zaplacení zálohy, kterou jste povinni uhradit nejpozději do 5 dnů od potvrzení rezervace.

Úhrada zálohy a úhrada doplatku

Součástí potvrzení ubytování je předpis k úhradě zálohy ve výši 50% z celkové ceny Vaší rezervace. Zálohu je nutno uhradit na číslo účtu 1020914349/6100 vedeného u Equa bank, a to do 5 dní. V případě, že nebude záloha zaplacena v uvedeném termínu, rezervaci můžeme zrušit a apartmán nabídnout jinému hostu.
Doplatek uhradíte v den Vašeho příjezdu. Platba je možná jen v hotovosti v českých korunách.

Storno podmínky

Rezervaci můžete zrušit nejpozději 14 dní před potvrzeným datem příjezdu bez jakékoliv sankce. Zaplacená záloha Vám bude zaslána do 5 dnů zpět na Váš účet.
Pokud zrušíte rezervaci méně než 14 dnů před potvrzeným datem příjezdu, vyhrazujeme si právo účtovat storno poplatek ve výši zaplacené zálohy 50% ceny z pobytu.

Příjezd a odjezd

V den příjezdu dle potvrzené rezervace se můžete ubytovat od 14:00 hod.. Den předem Vám zavoláme na telefonní číslo, které jste zadali při rezervaci, a dohodneme si s Vámi termín příjezdu.

Apartmán i hausbót je v den odjezdu nutné opustit nejpozději do 10:00 hod.

Pravidla pro ubytování

Máte právo užívat apartmán, nebo hausbót s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, vyhrazená místa např. pro uložení lyží atd. V apartmánu i hausbótu je zakázáno kouřit. Ubytování se zvířaty není možné.
Do ubytovacích prostor vybavených dřevěnou podlahou je možný vstup pouze po přezutí do domácí obuvi. Návštěvy neubytovaných osob jsou možné pouze se souhlasem. V době mezi 22:00 a 06:00 máte povinnost dodržovat noční klid.
Při odchodu z apartmánu i hausbótu jste povinni zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny vodovodní uzávěry, uzavřít okna a uzamknout dveře.
V případě způsobení jakékoliv škody jste povinni tuto škodu uhradit. Při ztrátě klíčů plně hradíte veškeré náklady spojené s výměnou zámků. Nezodpovídáme za škody, které jsme nezavinili.
Ubytovaní hosté mají povinnost dodržovat veškerá uvedená pravidla ubytování. V případě, že jsou tato pravidla hrubým způsobem porušena, vyhrazujeme si právo ubytovací služby okamžitě ukončit bez nároku na vrácení poplatků za pobyt.Tím se nezbavujete povinosti uhradit případné vzniklé škody.

Ubytování Rokytnice nad Jizerou

Zajistěte si rezervaci!

Apartmán Michaela se nachází v jednom z největších lyžařských a turistických center Krkonoš